Afbeelding

Burendag

Column

Binnenkort is het burendag. Ik hoop dat u in een straat woont waar iets van een barbecue of high tea wordt georganiseerd. Daar heb ik goede herinneringen aan. Want vroeger woonden we met ons gezin in Goes-Zuid, waar we met alle buren een pleinfeest organiseerden. Met spelletjes, muziek (soms live) en een barbecue hadden we een heerlijke middag en avond. Goed voor de onderlinge band en het saamhorigheidsgevoel in de straat. We zetten dan de straat af, zodat er geen auto’s kwamen en we onbezorgd konden spelen.

Als u tijdens de burendag even geen gespreksonderwerp hebt, stel elkaar dan eens de vraag: “Hoe zouden we de straat kunnen inrichten als er geen auto’s zouden zijn?” Sowieso een interessante vraag om over na te denken, burendag of niet. Want de auto neemt ontzettend veel ruimte in. In onze steden en dorpen, zo ver het oog rijkt parkeren, wegen, rotondes en kruisingen. Vrijwel alles is gericht op automobiliteit. En als je terugkijkt in de geschiedenis, dan was het vroeger nog veel erger. Vroeger was de Grote Markt van Goes gewoon één groot parkeerterrein.

Op steeds meer plekken in Nederland komen gemeentes en provincies tot het inzicht dat de leefbaarheid in wijken verbetert als je de auto terugdringt. Want parkeerplekken en wegen opofferen, leidt tot veel meer ruimte voor groen, water, mogelijkheden voor kinderen om veilig te spelen, ontmoeting en nog veel meer. En het is voor milieu en volksgezondheid ook nog eens beter.

Als je nu bijvoorbeeld in sommige wijken alleen alle tweede auto’s eens uit de straten zou halen, dan zou dat al zoveel ruimte en geld besparen. Zeker in straten waarin mensen van verschillende leeftijden wonen, kun je zo makkelijk met (elektrisch) autodelen aan de gang. Denk er eens over na, dan kan ik eindelijk ons tweede autootje te koop zetten.

Pieter-Bart Visscher
Goesenaar

Digitale krant