Mini Goesemorgen

Een mini is gratis voor particulieren. Voor bedrijven, politieke of commerciële diensten kan een commerciële mini geplaatst worden voor € 19,95 excl. btw. Een commerciële mini kun je indien via het formulier 'commerciële mini aanleveren'. Een mini mag maximaal 20 woorden zijn. Let op! Deze krant verschijnt in het weekend. Berichten die na dinsdag worden ingestuurd kunnen niet meer mee in de editie van diezelfde week, maar schuiven automatisch door naar de eerstvolgende editie.

We doen ons best om de mini's op de gevraagde publicatiedatum te plaatsen, maar vanwege het grote aantal inzendingen kan het voorkomen dat ze worden doorgeplaatst naar een latere editie. Uiteraard zorgen we ervoor dat aankondigingen voor bijv. events of bijeenkomsten geplaatst worden vóór de datum waarop deze plaatsvinden.

Inhoud*

Plaatsingsdatum*


Jouw gegevens
Jouw gegevens hieronder worden niet gepubliceerd bij de Mini.

Naam*:

Adres*:

Postcode*:

Woonplaats*:

E-mailadres*:

Telefoonnummer*:

*Verplichte velden